top of page
  • Writer's pictureޕްރިމިއަރ ލީގު

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި ސީޒަންގެ އެންމެ މޮޅު ލަނޑު ހޮވައިފި2023/2024 ވަނަ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ލަނޑުގެ ގޮތުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޓްރައިކަރ އެލަހަންޑްރޯ ގާނާޗޯ، "ބައިސިކަލް ކިކް"އަކުން ޖެހި ލަނޑު ހޮވައިފިއެވެ.މި ލަނޑު އޭނާ ޖަހާފައިވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓަންއާއެކު ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. އެންމެ މޮޅު ލަނޑުގެ ގޮތުގައި ގާނާޗޯގެ ލަނޑު ހޮވާފައިވަނީ އިތުރު 9 ލަނޑާ ވާދަކޮށެވެ.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page